Privacy verklaring 

Inleiding

Met deze privacyverklaring geeft ZFOTOGRAFIE inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevensomgaan, wat onze plichten en uw rechten zijn, en hoe u uw wensen m.b.t. uw gegevens aan ons kenbaar kunt maken. ZFOTOGRAFIE neemt uw privacy heel serieus en wij zullen informatie over u altijd op een veilige manier verwerken en gebruiken. Als u op- en aanmerkingen heeft op de inhoudt van deze privacyverklaring, dan verzoeken wij u contact met ons op nemen. Onze contactgegevens vindt u onder aan deze verklaring.

Doelen waarvoor uw gegevens worden gebruikt

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door ZFOTOGRAFIE. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

1. Contact opnemen met ZFOTOGRAFIE

Wanneer u met ZFOTOGRAFIE contact opneemt* en er is sprake van een vervolgcontact waarvoor uw gegevens (naam, contactgegevens enonderwerp/vraag) nodig zijn, dan bewaart ZFOTOGRAFIE deze gegevens zorgvuldig met als doel weer met u in contact te kunnen treden. Bijvoorbeeld bij een offerteaanvraag worden alleen de contactgegevens genoteerd.

* hetzij telefonisch, per sms/app, via social media, per e-mail, per post of via het contactformulier op de ZFOTOGRAFIE website.

2. Contact met bestaande klanten en zakelijke relaties van ZFOTOGRAFIE

De mogelijkheid bestaat dat een klant of een zakelijke relatie van ZFOTOGRAFIE uw gegevens aan ZFOTOGRAFIE doorgeeft met het verzoek contact met u op te nemen*. Ten eerste gaan wij er dan vanuit dat deze klant of zakelijke relatie uw toestemming heeft om deze gegevens aan ons door te geven. Over het algemeen is dit goed geregeld en betreft het uw werkgever, iemand met wie u samen werkt of een gezamenlijke zakelijke relatie. Indien na het eerste contact er sprake is van een vervolgcontact, waarvoor uw gegevens (naam, contactgegevens en onderwerp/vraag) nodig zijn, dan bewaart ZFOTOGRAFIE deze gegevens zorgvuldig met als doel weer met u in contactte kunnen treden.

* hetzij telefonisch, per sms/app, via social media, per e-mail of per post.

3. Bezoekersanalyse website

De website van ZFOTOGRAFIE verzamelt bezoekgegevens om de website te verbeteren, dit gebeurt automatisch via Google Analytics. Deze bezoekgegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens en ook niet herleidbaar naar uw gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van u websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden bewaard om te analyseren en om daarmee onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Verwerking ontvangen gegevens

De gegevens die ZFOTOGRAFIE ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Contact via het contactformulier op de ZFOTOGRAFIE website

Op het moment dat u zich d.m.v. het contactformulier op de website aanmeldt voor informatie, worden de gegevens die u hebt ingevuld, per e-mail doorgestuurd naar ZFOTOGRAFIE, waarna met u, indien nodig, per e-mail of telefonisch contact wordt opgenomen. Ontvangen e-mails worden op een veilige manier bewaard en gebruikt. Indien er een afspraak met u wordt gepland, dan zullen uw naam en contactgegevens worden opgenomen in een online-Apple-agenda. Deze agenda is veilig en met een wachtwoord afgeschermd.

2. Contact via e-mail

Op het moment dat u d.m.v. e-mail contact met ons heeft en u verstrekt daarin persoonsgegevens om dat contact te kunnen onderhouden, dan worden deze gegevens op een veilige manier bewaard en gebruikt. Indien er n.a.v. het e-mailcontact een bezoekafspraak met u wordt gepland, dan zullen uw naam en contactgegevens worden opgenomen in een online-Apple-agenda. Deze agenda is veilig en met een wachtwoord afgeschermd.

3. Contact via telefoon, sms of app

Op het moment dat u d.m.v. telefoon, sms of via de app contact met ons heeft en u verstrekt daarin persoonsgegevens om dat contact te kunnen onderhouden, dan worden deze gegevens op een veilige manier bewaard en gebruikt. Indien er n.a.v. het contact een bezoekafspraak met u wordt gepland, dan zullen uw naam en contactgegevens worden opgenomen in een online-Apple-agenda. Deze agenda is veilig en met een wachtwoord afgeschermd.

4. Contact via Social media,bijvoorbeeld Instagram, Facebook en LinkedIn

Op het moment dat u d.m.v. social media contact met ons heeft en u verstrekt daarin persoonsgegevens om dat contact te kunnen onderhouden, dan worden deze gegevens op een veilige manier bewaard en gebruikt. Indien er n.a.v. het contact een bezoekafspraak met u wordt gepland, dan zullen uw naam en contactgegevens worden opgenomen in een online-Apple-agenda. Deze agenda is veilig en met een wachtwoord afgeschermd.

5. Hosting

De e-mails aan ZFOTOGRAFIE en de berichten via het contactformulier op de website komen binnen bij onze Gmail account en worden daar bewaard, indien nodig voor de lopende communicatie met de verzender. Gmail heeft ons een beveiligde e-mailomgeving toegezegd.

6. Back-up

De website en back-up van de website worden gehost bij Format.com. Gegevens die u achterlaat op het contactformulier worden rechtstreeks doorgestuurd naar de Gmail en niet op de website en of op de backup bewaard.

7. Beveiliging systeem

Onze leveranciers Gmail en Format bieden een veilige omgeving voor het gebruik van gegevens. ZFOTOGRAFIE heeft zelf alleen via een wachtwoord toegang tot de systemen van deze leveranciers.

Bewaartermijn

ZFOTOGRAFIE bewaard uw gegevens nooit langer dan nodig is. De termijn omvat de periode dat wij werkzaamheden voor u uitvoeren en/of tot het moment waarop er geen sprake meer is van mogelijk vervolgcontact.  

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt u van ons altijd bericht als uw gegevens door ons zijn verwijderd uit het systeem. Als wij uw gegevens volgens de wet moeten bewaren, dan krijgt u hiervan ook een bericht.

Daarnaast kunt u ons altijd verzoeken om uw gegevens uit ons systeem te laten verwijderen. U ontvangt een bevestiging als dit heeft plaatsgevonden.

Uw rechten

1. Recht op inzage

Wanneeru wilt, kunt u uw gegevens opvragen bij ZFOTOGRAFIE. Dit kunt u doen via de contactgegevens onder aan deze verklaring.

2. Recht op rectificatie

Als degegevens niet juist zijn dan kunt dit aangeven aan ZFOTOGRAFIE. Wij dragen er zorg voor dat uw gegevens dan worden aangepast.

3. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij ZFOTOGRAFIE opgeslagen liggen en u wilt dit laten overdragen aan derden dan zal ZFOTOGRAFIE deze gegevens alleen overdragen als u hiervoor schriftelijk opdracht voor geeft.

4. Recht verwijderen van gegevens

Wil u niet langer dat uw gegevens bij ZFOTOGRAFIE vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5. Recht indienen klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ZFOTOGRAFIE niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik(bezwaar)

Wilt u niet dat ZFOTOGRAFIE uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Onze plichten

ZFOTOGRAFIE verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van ZFOTOGRAFIE via de website of email. Uw gegevens zullen nooit verkochtworden aan derden.

Degegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Uw e-mailadres en naam contactpersoon zijn bijvoorbeeld nodig om een offerte te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ZFOTOGRAFIE de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met ZFOTOGRAFIE met anderen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst in onder aanneming), dan zal daar eerst uw schriftelijke toestemming voor worden gevraagd. Daarbij blijft deze privacy verklaring van toepassing op contacten met contactpersonen namens ZFOTOGRAFIE.

ZFOTOGRAFIE behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ZFOTOGRAFIE dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ZFOTOGRAFIE te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens of het onderstaande contactformulier

davidzijlstra@icloud.com

0634291660

Privacy verklaring - d.d. 20 mei 2018

Copyright © All rights reserved.
Using Format